Palvelut

Projektit

Yritystoiminta on täynnä haasteita ja epävarmuutta, varmaa on vain jatkuva muutos. Ympäristö, olosuhteet ja kilpailutilanne muuttuvat ja yrityksen tulee voida vastata haasteisiin kehittämällä ja uudistamalla toimintaansa. Menestyvä yritys tiedostaa mahdollisuutensa ja myös ongelmansa ja tarttuu niihin viipymättä.

Kaipaatko uusia näkökulmia ja ideoita, sparraamista, muutosjohtajuutta, ryhtiä kehittämiseen? On tarpeesi sitten esim. logistiikan, ICT:n, sähköisten palveluiden tai prosessien kehittämiseen liittyvä, projektipäälliköstämme saat Kehittäjäkaverin, joka saa asiat etenemään ja kokonaisuuden kehittymään haluttuun lopputulokseen asti ketterästi, hallitusti ja tehokkaasti.

Kehitystarpeiden toteuttamisessa ammattitaitoinen projektipäällikkö on yksi onnistuneen projektin tärkeimmistä kulmakivistä.

Prosessit

Usein uudet toiminnot ja liiketoimintaprosessit syntyvät kiireessä ja silloin asiat toteutetaan helposti niin, että toiminta saadaan käyntiin vain välttävällä tavalla. Ajan kuluessa ja toiminnan muutosten myötä prosessiin tulee usein lisää erilaisia vaiheita ja tarpeita. Prosessi saattaa rapautua, sen hukka kasvaa ja tehokkuus heikkenee.

Prosessien kuvaamisessa, kehityskohteiden tunnistamisessa ja tavoiteprosessin määrittelyssä ulkoinen näkemys ja sparraaja on usein avaintekijä sille, että prosessin todellinen olemus saadaan selville ja tavoitteet kirkastettua. Kehittäjäkaverisi auttaa yritystäsi kohti timanttisia prosesseja, joista on karsittu turha arvoa tuottamaton toiminta, automatisoitu tarvittavat vaiheet ja lopputulos palvelee paremmin yritystäsi ja ennen kaikkea asiakastasi.

Logistiikka

Logistiikka muodostaa usein merkittävän osan yrityksen kustannuksista. Sen toimivuus on kuitenkin usein erittäin kriittinen tekijä koko liiketoiminnalle. Erityisesti pienillä volyymeilla toimittaessa logistiikan yksikkökustannukset voivat nousta jopa kestämättömälle tasolle ja asettaa esteen liiketoiminnan kannattavalle kasvulle. Kehittäjäkaveri auttaa yritystäsi löytämään toimivat, tehokkaat ja laadukkaat ratkaisut logistisiin haasteisiin.

Vahvimmat osaamisalueemme ovat elintarvike- ja kappaletavaralogistiikka, pakettijakelu sekä varastointi ja sisälogistiikka. Kattavan kumppaniverkoston avulla voimme toteuttaa monipuolisesti ja laadukkaasti mm. raaka-aineiden, tarvikkeiden ja myytävien tuotteiden varastoinnin, keräilypalvelut, kuljetukset ja loppujakelun niin kaupoille, ravintoloille, tukuille, teollisuudelle kuin kuluttaja-asiakkaillekin.

ICT & VERKKOPALVELUT

ICT:n on käytännössä lähes aina erottamaton osa liiketoimintaa tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Myös ICT tarvitsee huoltoa ja kehittämistä siten, että se tukee liiketoiminnan kehitystä.

Joskus on uusittava laitteistoa, tai hankittava kokonaan uusi järjestelmä. Kehittämisen tulee olla aina liiketoimintalähtöistä ja samalla ICT-arkkitehtuuria pitää rakentaa kokonaisuus huomioiden tulevaisuudenkin tarpeisiin. Tarpeeseen sopiva ja laadukas järjestelmä tai järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa osaltaan toiminnan kehittämisen ja ennen kaikkea yrityksen kasvun. Oikeat järjestelmät ja laadukas järjestelmäarkkitehtuuri auttavat myös tuotannon ja liiketoiminnan prosesseja oikeaan suuntaan.

Pitäisikö liiketoimintaa viedä verkkoon? Sähköisten palveluiden kehittäminen, kuten verkkokauppa, Internet-sivut ja järjestelmäintegraatiot tarvittavien osapuolten välillä voivat saada liiketoiminnan uuteen lentoon. Meiltä ja kumppaniverkostostamme löytyy osaamista näihinkin tarpeisiin.